1. Proje Adı: Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network (CAMPAIGNers)

Yıl: 2021-2024

Lokasyon: Türkiye, Norveç, Kanada, Peru, Güney Afrika, Azerbaycan ve AB ülkeleri

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Proje Genel Özellikleri: Proje yaklaşımı, vatandaşların yaşam tarzlarında belirli değişiklikler yapmaya dair meydan okuma aldıkları ve yarattıkları bir uygulama platformu aracılığıyla hedef belirleme ağının uygulanmasını içeriyor. Bu hedeflere verdikleri yanıtların, bilgilendirme politikasında kullanılmak ve vatandaşları yaşam tarzlarını yeniden gözden geçirmeye motive etmek için davranış süreçleri hakkında eşi görülmemiş veriler sunması öngörülmektedir. 5 kıtadan 15 milyondan fazla sakini olan 16 şehir, ağa katılımı aktif olarak teşvik edecektir. Bilim adamları ve uluslararası STK ağları ile birlikte şehirler, vatandaşların kısa ve uzun vadeli yaşam tarzı dönüşümlerini desteklemek için politikalar geliştirmesi planlanmaktadır.

Pozisyon: Work Package Leader – Steering Committee Member

 1. Proje Adı: Inclusive DIALOGUES towards an operational concept of energy citizenship to support the Energy Union (DIALOGUES)

Yıl: 2020-2023

Lokasyon: Türkiye, Norveç, Kanada, AB ülkeleri

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Proje Genel Özellikleri: DIALOGUES, vatandaşların enerji geçişinde merkezi bir rol üstlenmelerini sağlayan enerji vatandaşlığına ilişkin operasyonel araştırmalarla Enerji Birliği’ni destekleyecektir. Bu hedefe ulaşmak için proje, derin, kapsayıcı enerji vatandaşlığının ortaya çıkmasına izin veren çerçeve ortamları, politikaları ve kurumları operasyonel hale getirecek, bağlamsallaştıracak, ölçecek ve destekleyecektir.

Pozisyon: Work Package Leader – Steering Committee Member

 1. Proje Adı: Energy Efficiency through behaviour change transition strategies (ENCHANT)

Yıl: 2020-2023

Lokasyon: Türkiye, Norveç, AB ülkeleri

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Proje Genel Özellikleri: Enerji kullanımında ve CO2 emisyonlarında gerekli azaltımları sağlamak için gereken süre hızla tükenmektedir ve evlerde enerji verimliliğinin önemli ölçüde artırılması bu hedeflere zamanında ulaşılabilmesi için bir ön koşuldur. Davranış bilimi, çok sayıda küçük ölçekli pilot çalışmada bu alandaki davranış değişikliği mekanizmaları hakkında derin bilgiler sağlamıştır. ENCHANT, müdahale kampanyalarının performansını, sadece enerji ve tasarruf edilen CO2 açısından değil, aynı zamanda maliyet etkinliği ve katılımcıların refahı üzerindeki etkiler (cinsiyete özgü etkilere odaklanarak)  ve ayrıca enerji yoksulluğundaki hedef gruplar için etkiler açısından da değerlendirir .

Pozisyon: Work Package Leader – Steering Committee Member

 1. Proje Adı: Towards a FAIR and open data ecosystem in the low carbon energy research community (EERAdata)

Year: 2020-2023

Lokasyon: Türkiye, Norveç, AB ülkeleri

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Proje Genel Özellikleri: Veritabanlarının çoğu, insanlar ve makineler tarafından gelişmiş analitik araçların uygulanması için uygun değildir ve bu durum, gelişmiş ICT çözümlerinden kaynaklanan fırsatların kaçırılmasına neden olmaktadır. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişin disiplinler arası ve karmaşık verilerin entegrasyonunu gerektirdiği sorununa katkıda bulunur. Proje, büyük ölçekli adil ve açık enerji verilerinin beklentilerini keşfetmek için kritik bir önem taşımaktadır.

Pozisyon: Work Package Leader – Steering Committee Member

 1. Proje Adı: establishing Community Renewable Energy Websplan (eCrew)

Yıl: 2020-2023

Lokasyon: Türkiye, AB ülkeleri

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Proje Genel Özellikleri: eCREW, enerji yönetiminde yenilikçi bir hane işbirliği planının hayata geçirilmesini koordine eder ve destekler. Bunlar, hanelerin ortaklaşa hane düzeyinde elektrik üretimi ve pil depolama kapasitelerinden yararlandığı ve enerji verimliliğini ve harcamalarını optimize ettiği Topluluk Yenilenebilir Enerji Ağlarıdır (CREW’lar). CREW’ların temel amacı, bilinçli kararlar ve toplu eylemler yoluyla pasif tüketicilerin yerel enerji sisteminde aktif katılımcılara geçişini desteklemektir.

Pozisyon: Work Package Leader – Steering Committee Member

 1. Proje Adı: Opportunities and Challenges in the Arctic Region: Determining the Strategic Roadmap for Turkey

Yıl: 2019-2022

Lokasyon: Turkey

Destekleyen Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK)

Proje Genel Özellikleri: Türkiye, 21. yüzyılın başlamasıyla birlikte bölgenin yönetimi ve geleceği konusunda söz sahibi olabilmek için girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bu kapsamda, üç aşamadan oluşan bu proje, Kuzey Kutbu Bölgesi hakkında konumlanırken stratejik kararlar verecek Türkiye için ilk kez bir yol haritası hazırlamayı hedeflemektedir.

Pozisyon: Project Leader

 1. Proje Adı: Energy Choices supporting the Energy Union and the Set-plan (ECHOES)

Year: 2016-2019

Location: AB ülkeleri, Türkiye, Norveç

Destekleyen Kurum: Avrupa Komisyonu UFUK 2020 (HORIZON 2020)

Proje Genel Özellikleri: ECHOES, Enerji Birliği ve SET planının başarılı bir şekilde uygulanması hakkında politika yapıcılara kapsamlı bilgi, veri ve politikaya hazır öneriler sağlayan çok disiplinli bir araştırma projesidir. Bireysel ve toplu enerji seçimleri ve enerji geçişlerinin sosyal kabulü, bilginin ortak kurucuları olarak kilit paydaşlar dahil olmak üzere çok disiplinli bir süreçte analiz edilir.

Pozisyon: Work Package Leader – Steering Committee Member

 1. Project Adı: Structuring a Sustainable, Fully Competitive, and Liberal Natural Gas Market in Turkey: The Perception of the Turkish Private Sector

Yıl: 2016-2017

Lokasyon: Türkiye

Destekleyen Kurum: TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi

Pozisyon: Project Leader

Proje Genel Özellikleri: Sürdürülebilir, tam rekabetçi ve liberal bir doğal gaz piyasasının başarılı bir şekilde oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin Türkiye Doğal Gaz Piyasası’ndaki özel sektör oyuncularının görüşlerini ortaya çıkarmak.

 1. Proje Adı: Damage Database Creation and Risk Analysis for Wind Turbine Under Operation in Turkey: A Risk Map for Investors and Insurers

Year: 2016-2017

Lokasyon: Türkiye

Destekleyen Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu

Pozisyon: Proje Danışmanı

Proje Genel Özellikleri: Türkiye’deki rüzgar türbini santrallerinin hasarlarının analiz edilmesi ve  hem sigortacılar hem de yatırımcılar için önemli bir kaynak sağlıyan bir veri tabanı oluşturulması.

 

 1. Proje Adı: Energy Security Perception of Industrial Enterprises in Turkey: A Survey on Coherence of Perception and Turkish Industrial Strategy Document

Year: 2013-2014

Lokasyon: Türkiye

Destekleyen Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu

Pozisyon: Project Leader

Proje Genel Özellikleri: Şirketlerin enerji ile ilgili stratejik ve operasyonel profillerinin ve algılarının resmi strateji belgeleriyle ne kadar uyumlu olduğunu açıklamayı amaçlamıştır. (Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi ve Türkiye Enerji Stratejisi ve Enerji Verimliliği Stratejisi)

 1. Proje Adı: Solar Energy Inventory and Potential Investment Opportunities in Ankara

Yıl: 2011-2012

Lokasyon: Türkiye

Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı

Pozisyon: Project Expert

Proje Genel Özellikleri: Ankara’da güneş enerjisi envanteri ve özelliklerinin ilk kez değerlendirilmesini amaçlamıştır.

 1. Proje Adı: The Clustering Potential in Renewable Energy Prospects in Ankara

Yıl: 2010-2011

Lokasyon: Türkiye

Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı

Pozisyon: Project Expert

Proje Genel Özellikleri: Yenilenebilir enerji beklentileri için kümelenme olgusunun tanıtılmasını amaçlamıştır.