• “Sosyal Bilimler ve Kariyer Gelişimi: Sürdürülebilir Enerji, Enerji Güvenliği, Enerji Politikaları”, Geleceğe Işık Tutanlar, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (2021)
 • “Gelişmekte Olan Enerji Teknolojilerinin Kullanıcı Bazında Yayılımı”, EDİDER, Online, (2021)
 • “Arktik Bölgesi’nde Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye için Stratejik Yol Haritasının hazırlanması”, Arktik, Enerji ve Güvenlik: Dış Politikada Çok Taraflılık, Online, Turkey (2021)
 • Energy Security in the Black Sea Region: What Role Can NATO Realistically Play?, The Black Sea Maritime Security Symposium-2020, NATO MARITIME SECURITY CENTRE OF EXCELLENCE İSTANBUL / TURKEY (2020)
 • “What does the “Buildings Efficiency” use case of EERADATA aim?”, EERAdata WORKSHOP II FAIR AND OPEN METADATA FOR LOW CARBON ENERGY RESEARCH, Online (2020)
 • “Examining FAIR Status of the Buildings Efficiency Databases”, EERAdata WORKSHOP I Define. Concept for FAIR implementation. Skills for FAIR., Online (2020)
 • “Türkiye’nin Arktik Bölgesi’ne Yönelik Önceliklerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma”, IV. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Online (2020)
 • “Arktika’da Güvenlik Açığı ve Sonuçları”, IV. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Online, (2020)
 • “Enerji Geçişi ve Enerji Güvenliğini Etkileyen Parametreler”, XIV. Güvenlik Akademisi, Kastamonu, Turkey (2019)
 • “Arktik Bölgesi’nde Değişen Koşullar ve Yaklaşımlar: Enerji, Lojistik ve Güvenlik Üçgeninde Bir Değerlendirme”, (co-authored with Sıtkı Egeli, Berfu Solak, Şebnem Altıncı), Güvenlik Akademisi, Kastamonu, Turkey (2019)
 • “Arktik Bölgesi’nin Artan Önemi: PESTEL-DEL Analizi Çerçevesinde 9 Boyutlu Bir Değerlendirme” (co-authored with Altan Kayacan, Berfu Solak, Şebnem Altıncı), XI. Uludağ International Relations Congress, Bursa, Turkey (2019)
 • “The Contemporary Energy Crisis in Eastern Mediterranean: Understanding Turkey’s Standpoint”, XI. International Relations Congress, Bursa, Turkey (2019)
 • “Türkiye’nin Arktik Yol Haritası için Bir Literatür Taraması: Fırsatlar ve Zorluklar” (co-authored with Muhittin Hakan Demir, Sıtkı Egeli, Özlem Döğerlioğlu Işıksungur, Altan Kayacan), 3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Ankara, Turkey (2019)
 • “Is LNG the Global Viable Alternative for Diversification? A Mathematical Modelling Approach” (co-authored with Muhittin Hakan Demir and Ugur Turan), ISEFI 2019, Paris, France (2019)
 • “Electric mobility in Europe: A comprehensive review of motivators and barriers in decision making processes” (co-authored with Melike Demirbag Kaplan and Barbara Katharina Yılmaz), IAPS 2018, Rome, Italy (2018)
 • “Examining the Barriers and Motivators Affecting European Decision Makers in the Development of Smart Grid Technologies” (co-authored with Marie Nielsen, Muhittin Hakan Demir, Jens Royrvik and Gitte Koksvik), IAPS 2018, Rome, Italy (2018)
 • “Synergies and differences in the Echoes perspectives an integrating analysis of energy choice” (co-authored with Christian Klockner, Guiseppe Carrus, Jens Royrvik, Stephan Schwarzinger, Tomas Skjolsvold and Daniela Velte), IAPS 2018, Rome, Italy (2018)
 • “Determining the Similarities and Differences Towards Energy Related Behaviour Between Different Types of Formal Social Units: A Set of Parameters”, (co-authored with Muhittin Hakan Demir, Melike Demirbag Kaplan and Berfu Solak) BEHAVE, Zurich, Switzerland (2018)
 • “Structuring a sustainable, fully competitive and liberal natural gas market in Turkey: The perception of the Turkish private sector”, 3rd International Conference and Expo on Oil and Gas, Berlin, Germany (2017)
 • “European Energy Union Governance: Engaging Turkey”, Ensuring Transparency and Accountability in the Energy Sector Workshop, Ankara, Turkey (2017)
 • “How can Turkey achieve a Sustainable Natural Gas Market?”, TOBB Natural Gas Assembly Meeting no:23, Ankara, Turkey (2016)
 • “Exploring the Main Factors Driving the Solar Power development”, SOLARTR Conference, Istanbul, Turkey (2016)
 • “Revisiting the State of the East-West Energy Corridor: The Prospective Role of Turkey between the EU and Russia”, SGRI Conference, Trento, Italy, (2016)
 • “Analysing the Impact of Russian Energy Companies on the EU’s Relations with Energy-Rich Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan: A Supply Security Perspective”, Workshop: The role of non-state actors in the EU’s relations with Eastern Europe and Central Asia, Maastricht, The Netherlands, (2016)
 • “Turkey’s Energy Transition: Challenges and Opportunities”, EERA e3s JP Workshop, Leuven, Belgium (2016)
 • “How to achieve a Sustainable Natural Gas Market?”, INGAS 2015, Istanbul, Turkey (2015)
 • “The Role of Industry in Energy Security Mentality”, 6th Turkey Energy Summit, Konya, Turkey (2015)
 • “Assessing Turkey’s Role in the Future of European Natural Gas Supply Security: A Potential Hub or an Ordinary Transit Country?”, Interdisciplinary Approaches to Security in the Chancing World, Krakow, Poland (2015)
 • “Energy Security Perception of Industrial Enterprises in Turkey: A Turkey on Coherence of Perception with Turkish Energy Policy and Industrial Strategy Documents”, 5th International Ruhr Energy Conference, Essen, Germany (2015)
 • “Energy Security Development Framework of a Developing State: A Case of Turkey”, 6th International Conference on Baltic and Nordic Studies, Constanta, Romania (2015)
 • “The Role Energy Efficiency in Energy Security Mentality”, Conference on Energy in Mediterranean Region, Istanbul, Turkey (2014)
 • “Turkey’s Natural Gas Policy: A Possible Transit for the EU?”, Eurasia Gas Conference, Abu Dhabi, UAE (2014)
 • “A Contemporary Challenge to the Transatlantic Alliance: Energy Security”, Transatlantic Studies Association First Annual Conference, Universiteit Ghent, Ghent, Belgium (2014)
 • “A Comparison of Nordic, Baltic and Black Sea Regional Energy Security Challanges”, Fifth International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania ‘A piece of culture, a culture of peace, re-imagining European communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea regions’, Valahia University, Targoviste, Romania (2014)
 • “The Contribution of Renewables in the Energy Security”, InternationalConference on Geopolitics of Energy: What the Future will Bring?, Foundation for Political, Economic and Social Research, Istanbul, Turkey(2014)
 • “RES’lerin Gün Öncesi Piyasasına Olası Etkileri”, Turkish Wind Energy Congress, İstanbul, Turkey (2013)
 • “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Ulaşmada Enerji Yatırım Planlamasının Rolü”, International Energy Congress and Expo, Ankara, Turkey (2013)
 • “Examining the Relationship between Azerbaijan and Turkey from the Energy Security Angle: Trans-Anatolian Pipeline Project”, 1st European Workshops in International Studies (EWIS), Tartu, Estonia (2013)
 • “Rising Interest of the Energy Intensive Actors in the Arctic Region”, EU and Emerging Powers, European Parliament, Brussels, Belgium (2013)
 • “Rüzgar Enerjisi Sektörünün İstihdama Katkısı: Avrupa Birliği ve Türkiye Örnekleri”, Turkish Wind Energy Congress, Istanbul, Turkey (2012)
 • “The Energy Geopolitics of the Greater Caspian Region: A Positive Sum Game?” 7th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Barcelona, Spain (2012)
 • “Energy Security in the Balkans” The Third International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania, Targoviste, Romania (2012)
 • “The Prospective position of Nuclear Power in Turkish Energy Policy” 2nd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS, MCSER, Tirana, Albania (2012)
 • “European Energy Security: Turkey’s Future Role and Impact”, IMT Lucca, Lucca, Italy (2012)
 • “The Role of Turkey in European Energy Policy Making”, The 1st Young Politicians Workshop, Izmir, Turkey(2012)
 • “Solar Energy Inventory and Potential Investment Opportunities”, Ankara Chamber of Industry, Ankara, Turkey (2012)
 • “Energy Security: Charting New Strategic Challenges for the EU” Third Global International Studies Conference, Porto, Portugal (2011)
 • “The Convergence of Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Starbucks Corporation’s Practises.” The Global Management, Finance & Information Technology Research Conference, (co-authored with Alev Katrinli and Gonca Gunay), Boston, US (2011)
 • “Scrutinizing the Management Theory: The Impact of Coal and Related Industries.” International Journal of Arts and Sciences, (co-authored with Alev Katrinli and Gonca Gunay), New York, US (2011)
 • “Turkish Energy Security: The Role of Renewables in Energy policy” 1th International Syposium on Global Climate Change, Istanbul, Turkey (2011)
 • “From the Ottoman Era to Turkish Republic: Turkey as a EU Candidate”, IMT Lucca, Lucca, Italy (2011)
 • “The Role of Nuclear Power in Contemporary Energy Security”, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey (2011)
 • “Renewable Energy’s Role in Ankara”, Ankara Chamber of Industry, Ankara, Turkey (2011)
 • “Turkey’s Role in European Energy Security. The Political and Economic Challenges of European Energy Security”, European Commission, Amsterdam, Netherlands (2010)