Projenin Adı: Energy Choices supporting the Energy Union and the Set-plan (ECHOES)

Yıl: 2016-2019

Destekleyen Kurum:  Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 (Horizon 2020)

Projenin Adı: Türkiye’de Sürdürülebilir, Tam Rekabetçi ve Liberal Bir Doğal Gaz Piyasası Nasıl Oluşmalıdır? : Özel Sektör Algısının Değerlendirilmesi

Yıl: 2016-2017

Destekleyen Kurum: TOBB Türkiye Doğalgaz Meclisi

Projenin Adı: Türkiye’de İşletmedeki Rüzgar Türbinleri için Hasar Veri Tabanı Oluşturulması ve Risk Analizi Yapılması: Yatırımcılar ve Sigortacılar için Risk Haritası

Yıl: 2016-2017

Destekleyen Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu

Projenin Adı: Türkiye Sanayi Kuruluşlarının Enerji Güvenliği Algısı: Sanayi  Strateji Belgesi ve Enerji Politikalarına Uyum Araştırması

Yıl: 2013-2015

Destekleyen Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu

Projenin Adı: Ankara Güneş Enerjisi Envanteri ve Potansiyel Yatırım Fırsatları

Yıl: 2012

Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı

Projenin Adı: Ankara İçin Yenilenebilir Enerji Kümelenme Potansiyeli Beklentileri

Yıl: 2011

Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı